loading

2020.04.16 – Czwartek w oktawie Wielkanocy

  • Jak często zdarza mi się czytać Stary Testament w oderwaniu od Nowego Testamentu?
  • Jak w świetle tajemnicy zmartwychwstałego Pana rozumiem teksty zawarte na kartach Starego Testamentu?
  • Jak często, przystępując do lektury Bożego słowa, proszę, aby Chrystus i Duch Święty oświecił mój umysł i doprowadził do głębszego rozumienia Pisma?
jest