loading

2020.04.21 – Wtorek 2 tygodnia Wielkanocy

  • W jaki sposób w Jezusie wywyższonym na krzyżu starotestamentalny obraz miedzianego węża wywyższonego na pustyni znajduje wypełnienie i głębszy sens?
  • Dlaczego Syn Człowieczy wywyższony na krzyżu staje się remedium dla ludzkości będącej na drodze ze śmierci do życia wiecznego?
  • Czym jest wiara dla św. Jana, a czym dla mnie?
  • Jak w moim życiu mogę na co dzień realizować ideał jedności wspólnoty Kościoła ukazany w czytaniu z Dziejów Apostolskich?