loading

2020.04.26 – 3 niedziela Wielkanocy

  • W jaki sposób droga uczniów do Emaus staje się także moją drogą?
  • Jak Jezus zaprasza mnie do wychodzenia z ciemności grzechu do światła wiary?
  • W jaki sposób słowo Boże i Eucharystia stają się dla mnie przestrzenią głębokiego spotkania ze Zmartwychwstałym?