loading

2020.04.28 – Wtorek 3 tygodnia Wielkanocy

  • Co robić, aby nasze życie stawało się na wzór Jezusa podobne do chleba, który łamiemy dla innych?
  • W jaki sposób możemy odnaleźć prawdziwy sens i radość życia?
  • Jak często modlę się za tych, od których doświadczam prześladowań, niezrozumienia, którzy ze mnie szydzą?
  • Jaką postawę przyjmuję wobec tych, którzy otwarcie okazują swoją wrogość wobec mnie?