loading

2020.04.29 – Św. Katarzyny Sieneńskiej

  • W jaki sposób wchodzę na drogę świętości?
  • Do kogo zwracam się w najtrudniejszych chwilach swojego życia?
  • Jak często staję w prawdzie wobec Boga i samego siebie, do czego zachęca nas św. Jan w pierwszym czytaniu?
  • Jakie jest odniesienie mojego życia do Boga?
  • Jak często dziękuję Mu za to, co mnie spotyka, także za to, co jest dla mnie trudne i niezrozumiałe?
jest