loading

2020.04.30 – Czwartek 3 tygodnia Wielkanocy

  • Jakie znaczenie ma dla mnie wiara w ukrzyżowanego Syna Człowieczego jako Jednorodzonego Syna Bożego?
  • W jaki sposób Bóg daje mi skosztować i zobaczyć, jak jest dobry?
  • W jakich sytuacjach z życia mojego i moich bliskich rozpoznaję miłosierne działanie Ojca?
  • Co mogę powiedzieć o moim słuchaniu Bożych natchnień?
  • Jak często jestem im uległy, nawet jeśli wydają się nielogiczne, a jak często właśnie z powodu ich nielogiczności i niezrozumienia je odrzucam?
jest