loading

2020.05.19 – wtorek 6 tygodnia Wielkanocy

  • W jakich dziedzinach życia, relacjach i sprawach jestem uśpiony i przestałem czuwać?
  • Jakie wydarzenia w moim życiu poruszyły szczególnie mocno moje serce?
  • Co było dla mnie trzęsieniem ziemi?
  • Jak wygląda mój rachunek sumienia?
  • Czym jest dla mnie spowiedź?