loading

2020.06.21 – 12 NIEDZIELA ZWYKŁA

  • Jak silna jest moja wiara, moje przekonanie, że Bóg jest Bogiem i faktycznie nad wszystkim panuje, nigdy
    nic nie wymyka się z Jego rąk, nic Go nie przerasta?
  • Jak często w sytuacjach trudnych i niezrozumiałych wracałem do przekonania, że Bogu nic się nie wymknęło z rąk i że On wie, co robi?
  • W jaki sposób daję świadectwo o tym, że Bóg czyni wszystko dobrze?
  • Co częściej wybieram: dyskusje na słowa, argumenty, czy też potrafię dać czynem świadectwo o Bogu, który jest Miłością?
  • Jak często mój sposób życia skłania innych do stawiania pytań o to, kim jest i jaki jest mój Bóg?