loading

2020.06.22 – poniedziałek 12 tygodnia zwykłego

  • Jak często oceniam i osądzam innych ludzi? Dlaczego tak czynię?
  • Co jest podstawą moich osądów?
  • Jak często jedynym kryterium jest to, że nie robią i nie mówią tak, jak ja chcę?
  • Jak często, w mojej codzienności, czynię to, co się podoba Ojcu Niebieskiemu?
  • Czego w zamian doświadczam od Ojca?
  • Jak odpowiada Ojciec, sędzia Sprawiedliwy, na moje niewierności?