loading

2020.06.30 – wtorek 13 tygodnia zwykłego

  • Ilu rzeczywistościom przypisuję samoistność, istnienie niezależne od Boga?
  • Ile wydarzeń w moich oczach nie ma nic wspólnego z Bogiem? Dlaczego tak mi się wydaje? Czy nie dlatego, że nie są takie, jak ja chcę? Że Bóg nie spełnia natychmiast moich oczekiwań?
  • Jaka jest moja świadomość dotycząca mojego codziennego życia i codziennych doświadczeń?
  • Jak silna jest moja wiara, że idę za Jezusem i że wszystko jest udziałem w Jego doświadczeniach?
  • A jak bardzo przypisuję sobie samoistność i niezależność od Jezusa?
  • Ile we mnie jest świadomości proroka Amosa, który jest przekonany, że nic nie dzieje się bez udziału Boga?
  • Jak często w sytuacjach trudnych, dramatycznych wpadam w przekonanie, że jestem pozostawiony sam sobie?
jest