loading

2020.07.09 – czwartek 14 tygodnia zwykłego

  • Jak często oczekuję zapłaty za wyświadczoną pomoc, przysługę?
  • Przez kogo ostatnio zostałem odrzucony pomimo szczerych chęci? Czy potrafię tej osobie wybaczyć?
  • Komu w moim najbliższym otoczeniu powinienem głosić Ewangelię?