loading

2020.07.14 – wtorek 15 tygodnia zwykłego

  • Jakie moje przywiązania stoją w sprzeczności z godnością chrześcijańską?
  • Jak często tracę spokój w obliczu różnych przeciwności?
  • W jakich sytuacjach nie potrafię dostrzec działania Pana Boga?
jest