loading

2020.07.22 – ŚW. MARII MAGDALENY

  • Czego nauczyły mnie kobiety w historii mojego życia?
  • Jaką rolę odegrały?
  • Jak definiuję miłość?
  • Kogo mogłem skrzywdzić swoją miłością?
  • W czym przejawia się moja wierność wobec Boga i drugiego człowieka?