loading

2020.08.04 – ŚW. JANA MARII VIANNEYA

  • Jakie opinie i autorytety kształtują mój sposób patrzenia na świat i otaczającą rzeczywistość?
  • Jak rozumiem fakt, że każdy grzech niesie ze sobą konsekwencje?
  • A jak reaguję w obliczu porażek, niepowodzeń, niezawinionego cierpienia?
  • Jakie zachowania uznaję za faryzejskie? Jak często sam tak postępuję?