loading

2020.08.20 – ŚW. BERNARDA

  • Czyje światło we mnie płonie?
  • Komu pomaga ono w pielgrzymce do domu Ojca?
  • Jak odpowiadam na Boże zaproszenie na Ucztę?
  • Co częściej wybieram: dobra doczesne, zyski materialne czy dobra duchowe, które mają mi pomóc dojść do życia wiecznego?
jest