loading

2020.08.24 – ŚW. BARTŁOMIEJA

  • Jakim jestem przyjacielem Jezusa? Czy swoim życiem przyprowadziłem kogoś do Jezusa?
  • W jaki sposób rozwijam swoją wiarę?
  • Jakie jest moje podejście do obcokrajowców, wyznawców innej religii, ludzi z rodzin naznaczonych patologią społeczną?
  • W jaki sposób wyrażam moją odpowiedzialność za Kościół? W pierwszej kolejności za moją wspólnotę parafialną czy zakonną?
jest