loading

2020.08.28 – ŚW. AUGUSTYNA

  • Co wiem o historii Kościoła i głównych pisarzach z pierwszych wieków chrześcijaństwa?
  • W jaki sposób troszczę się o porządek w myślach, właściwy dobór lektur, filmów, stron internetowych?
  • Jak często myślę o końcu swego życia?
  • Co robię, by moje zajęcia bez trudu mógł kontynuować ktoś inny?