loading

2020.09.06 – 23 NIEDZIELA ZWYKŁA

  • W czym przejawia się moja wdzięczność Bogu za zbawienie?
  • W jaki sposób przejawia się moja troska i odpowiedzialność za innych?
  • Co jest przejawem mojej świadomości, że jestem człowiekiem o woli ulegającej złu?
  • W jaki sposób zwracam uwagę tym, których uważam za postępujących niewłaściwie?
jest