loading

2020.09.07 – poniedziałek 23 tygodnia zwykłego

  • Jak przyjmuję miłość Bożą, która wzywa mnie do nawrócenia?
  • W czym widzę przejawy Bożej miłości do mnie?
  • Jak reaguję na kierowane pod moim adresem upomnienia?
  • Jak odpowiedziałbym na pytanie Jezusa, po co jest dzień święty?