loading

2020.09.11 – piątek 23 tygodnia zwykłego

  • W jaki sposób przeżywam blisko mnie obecność Boga?
  • Dzięki czemu moje życie jest lub może się stać dla innych znakiem Bożej obecności?
  • Co jest nagrodą, jakiej oczekuję za moją służbę Bogu?
  • Czym z moich uzdolnień i umiejętności służę bliźnim?
  • W jaki sposób reaguję na pomoc innych?