loading

2020.09.18 – ŚW. STANISŁAWA KOSTKI

  • Jak Ewangelia wpływa na moje poglądy na świat i społeczeństwo?
  • Co jest dla mnie najważniejsze w życiu?
  • Jak odnoszę się do starszych i młodszych ode mnie?
  • W jaki sposób staram się lepiej rozumieć moich bliskich?