loading

2020.09.21 – ŚWIĘTEGO MATEUSZA

  • Jak staram się o lepsze zrozumienie woli Bożej?
  • Kiedy ostatnio odmawiałem Modlitwę Pańską, rozmyślając nad jej słowami?
  • W jaki sposób przyczyniam się do łagodzenia konfliktów w moim środowisku?
  • Jaki z danych mi przez Boga darów wykorzystuję dla dobra Kościoła?
  • W jaki sposób naprawiam popełnione przez siebie zło?