loading

2020.09.27 – 26 NIEDZIELA ZWYKŁA

  • Czym jest dla mnie wszechwładza Boga – zagrożeniem czy źródłem pokoju?
  • Na ile czuję potrzebę korygowania swoich postaw i poglądów?
  • Kto jest dla mnie wzorem postępowania i punktem odniesienia w kształtowaniu poglądów?
  • Jakie moje działania i postawy są przejawem posłuszeństwa woli Bożej?
  • W czym widzę dzieło Bożej sprawiedliwości?