loading

2020.10.01 – ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS

  • Co mogę zrobić dla Jezusa, by Jego słowo i łaska dotarły do tych, którzy jeszcze nie poznali Ewangelii?
  • Czym się kieruję w mojej relacji do Boga? Dziecięcym zaufaniem, bezinteresowną miłością do Boga i pragnieniem, aby wiernie wypełniać Jego wolę, czy może czymś innym?
  • Jaką rolę w moim życiu duchowym odgrywa modlitwa osobista i wspólnotowa?