loading

2020.10.03 – sobota 26 tygodnia zwykłego

  • W jaki sposób wyrażam swoją wdzięczność Bogu za to, że znam Ewangelię Chrystusa?
  • Jak troszczę się o żywotność swojej wiary?
  • Jak często korzystam świadomie i pobożnie z sakramentów świętych, zwłaszcza Eucharystii oraz sakramentu pokuty i pojednania?
  • Co robię, by umocnić się w ufnej miłości Boga?
jest