loading

2020.10.05. – ŚW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ

  • W czym okazuję religijne posłuszeństwo Nauczycielskiemu Urzędowi Kościoła?
  • Jak często przedkładam nad nauczanie kościelne własne opinie i poglądy w kwestiach wiary i moralności?
  • W jaki sposób łączę swoją wiarę z wrażliwością na potrzeby duchowe i materialne bliźnich?