loading

2020.10.18 – 29 NIEDZIELA ZWYKŁA

  • Jak w swej codzienności rzeczywiście oddaję Bogu to co boskie?
  • Jak często okazuję obojętność, niewiarę lub zwątpienie, starając się układać swoje życie nie według Bożej mądrości, lecz własnej?
  • W jaki sposób pogłębiam swoją wiedzę religijną, sięgając po Pismo Święte, Katechizm Kościoła Katolickiego, prasę katolicką lub inne nośniki wiedzy?