loading

2020.10.20 – ŚW. JANA KANTEGO

  • W jaki sposób staram się naśladować św. Jana Kantego, zabiegając, jak on, o prawdę i miłość w swoim życiu?
  • Jak często potrafię zachwycić się Bożą mądrością, której ślady odkrywam dzięki nauce?
  • Jak często pamiętam o tym, że na mocy chrztu świętego stałem się świątynią Bożą, w której mieszka Duch?
  • Co z tej prawdy wynika dla mojego codziennego życia?
jest