loading

2020.10.22 – ŚW. JANA PAWŁA II

  • Jak wyrażam mój szacunek wobec tych, którzy wierzą w Chrystusa i angażują się w życie Kościoła?
  • Co robię, aby nie wprowadzać zamętu, niezgody i gniewu w swoje środowisko?
  • Jaka jest moja gotowość bronienia wiary wobec tych, którzy ją wyszydzają, atakują lub ośmieszają?
  • Ile jest we mnie Chrystusowego pokoju, mocą którego mogę przebaczać winowajcom i miłować nieprzyjaciół?