loading

2020.10.24 – sobota 29 tygodnia zwykłego

  • Jak postrzegam i oceniam wydarzenia, które wstrząsają naszą współczesną historią: epidemie, konflikty zbrojne, niesprawiedliwość, wyzysk i przemoc?
  • Jak często stają się one dla mnie wezwaniem do osobistego nawrócenia i wierności Bogu?
  • Jak mocno dążę do tego, by żyć w jedności z Chrystusem?
  • Jak często lekceważąco podchodzę do napomnień własnego sumienia?
  • Jaką modlitwę ofiaruję za tych, którzy z upodobaniem trwają w grzechach ciężkich i nie widzą potrzeby przemiany własnego życia?