loading

2020.10.25 – 30 NIEDZIELA ZWYKŁA

  • Na jakim fundamencie buduję moją osobistą hierarchię wartości? Czy jest nim to, co objawia Bóg?
  • Jaki jest mój stosunek do Dekalogu?
  • Jak bardzo wybiórczo traktuję przykazania Boże?
  • W jaki sposób realizuję w moim życiu przykazanie miłości Boga i bliźniego?