loading

2020.10.27 – wtorek 30 tygodnia zwykłego

  • W jakim stopniu wzajemna miłość w moim małżeństwie, mojej rodzinie, wspólnocie jest odzwierciedleniem miłości Chrystusa do Kościoła?
  • Do jakich poświęceń jestem gotowy (niekiedy rezygnacji z własnych słusznych praw, zapomnienia o sobie), by zachować jedność i ochronić miłość w swojej rodzinie?
  • Jak bardzo cenię sobie małe okazje do czynienia dobra, które Bóg mi daje w życiu codziennym?
jest