loading

2020.10.29 – czwartek 30 tygodnia zwykłego

  • W jaki sposób troszczę się o moją modlitwę?
  • Jak opieram się złu, korzystając z nadprzyrodzonych pomocy, jakimi są: modlitwa, słowo Boże, sakrament pokuty i pojednania, Eucharystia, posty i umartwienia?
  • Jak traktuję prawdę o obecności i działaniu Szatana w świecie? Czy przez lekceważenie jej i powątpiewanie nie ułatwiam Złemu oddziaływania na mnie?