loading

2020.10.30 – piątek 30 tygodnia zwykłego

  • Czym się kieruję, zachowując Dekalog? Czy jest to miłość do Boga i pragnienie wiernego wypełnienia Jego woli?
  • Jak często moja postawa przypomina postawę faryzeusza, który zwraca uwagę na zewnętrzne zachowanie norm moralnych, ale sercem jest od nich daleko?
  • Jak często, tak jak św. Paweł, dostrzegam działanie Boże w moim życiu i jestem za nie wdzięczny?
  • Z jaką częstotliwością chętnie i radośnie mówię swoim bliskim „dziękuję” za to, co od nich otrzymuję?
jest