loading

2020.11.02 – WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH – DRUGA MSZA

  • Jaka jest moja modlitwa za zmarłych, za dusze czyśćcowe potrzebujące modlitewnego wsparcia?
  • Jak rozumiem prawdę o „świętych obcowaniu”?
  • Jak często przypominam sobie o tej prawdzie wiary, np. w osobistym pacierzu?
  • Jakie znaczenie posiada dla mnie sakrament chrztu?
  • Co czynię, aby pogłębić swoją chrześcijańską świadomość?
jest