loading

2020.11.10 – ŚW. LEONA WIELKIEGO

  • Jak rozumiem Bożą Opatrzność nad losami świata w moim życiu?
  • Na ile czuję się odpowiedzialny za kontynuację misji Jezusa i Jego apostołów?
  • Jak oceniam swoje poświęcenie i użyteczność dla sprawy rozwoju królestwa Bożego na ziemi?
  • Jakie uczucia i skojarzenia rodzi we mnie słowo „służba”?
  • Jak oceniam swoją służbę wobec Boga, ojczyzny, rodziny, powierzonych mi osób i obowiązków?