loading

2020.11.14 – sobota 32 tygodnia zwykłego

  • Jak oceniam swoje zaangażowanie w życie i rozwój Kościoła?
  • Co jest moją misją? Aktywna ewangelizacja czy też niesienie pomocy tym, którzy głoszą Chrystusa ludziom jako misjonarze?
  • Jak rozumiem wezwanie do wytrwałej, nieustannej modlitwy?
  • Na ile pytanie kończące czytany dziś fragment Ewangelii odnosi się do mojego życia?
  • Do czego mnie ono zaprasza?