loading

2020.11.24 – ŚWIĘTYCH ANDRZEJA DUNG-LACA , PREZBITERA , I TOWARZYSZY

  • Co wiem na temat Kościoła w krajach misyjnych?
  • Jak bardzo interesuję się życiem moich braci w wierze w innych krajach, na innych kontynentach?
  • Jakie uczucia wywołuje we mnie temat końca czasów?
  • Jak rozumiem chrześcijańską gotowość i postawę czuwania?
jest