loading

2020.11.26 – czwartek 34 tygodnia zwykłego

  • Jak rozumiem wyrażenie: Bóg pisze prosto po krzywych liniach?
  • O jakim wydarzeniu z mojego życia mógłbym powiedzieć, że nastąpiła po nim nowa era?
  • Jak wyobrażam sobie rzeczywistość po końcu świata?
jest