loading

2020.12.02 – Środa 1 tygodnia Adwentu

  • Co w celebracji Eucharystii mówi mi jedność liturgii ziemskiej z niebiańską?
  • Na czym opieram swoją nadzieję życia wiecznego?
  • Jakie znaczenie w przygotowaniu do śmierci ma dla mnie uczestnictwo w Eucharystii?
  • Kiedy i jak doświadczyłem tego, że Bogu nie są obojętne moje cierpienia i trudności, że reaguje na nie obdarzając nas swoją łaską, bliskością i hojnymi darami?
  • Jakie znaczenie dla mnie ma cotygodniowe/codzienne uczestnictwo w Eucharystii?