loading

2020.12.07 – ŚW. AMBROŻEGO

  • Kiedy ostatni raz przeczytałem jakąś wartościową lekturę duchową?
  • Ile jest we mnie trwogi i rozmaitych lęków?
  • Jaką modlitwą zawierzam Bogu swoje lęki i niepokoje?
  • Jak często modlę się wstawienniczo za moich braci i moje siostry?