loading

2020.12.13 – 3 NIEDZIELA ADWENTU

  • Co jest dla mnie powodem najgłębszej radości?
  • Jak rozumiem wezwanie do nieustannej modlitwy?
  • Jaką rolę w moim życiu odgrywa codzienna modlitwa ludu Bożego, czyli Liturgia Godzin?
  • Jakie uczucia wzbudza we mnie obraz zaślubin Chrystusa–Oblubieńca z Kościołem–Oblubienicą?
jest