loading

2020.12.28 – ŚWIĘTYCH MŁODZIANKÓW

  • Co w moim życiu świadczy o mojej przynależności do Chrystusa?
  • Jak często w sytuacji grzechu odwołuję się do Chrystusa, który jest Parakletem – naszym rzecznikiem, obrońcą i pocieszycielem?
  • Jaka jest moja znajomość Starego Testamentu i zdolność rozpoznawania nawiązań ewangelistów do postaci i historii starotestamentalnych?
jest