loading

2021.01.10 – CHRZEST PAŃSKI

  • Czym dla mnie jest mój chrzest? Czy znam datę mojego chrztu?
  • O czyje upodobanie się staram?
  • Czym są dla mnie Boże Przykazania?