loading

2021.01.23 – sobota 2 tydzień zwykły

  • Czym dla mnie jest ofiara Jezusa?
  • Jaką wartość ma dla mnie Eucharystia, która jest uobecnieniem tej ofiary?
  • Które słowa Jezusa wywołują w moim sercu sprzeciw?
  • Jak często potrafię z moimi bliskimi swobodnie rozmawiać o Bogu?
jest