loading

2021.01.25 – NAWRÓCENIE ŚW. PAWŁA APOSTOŁA

  • Gdzie szukam Jezusa?
  • Co jest punktem odniesienia w moim życiu?
  • Swoją postawą i słowami bardziej dzielę czy łączę ludzi?
  • Czym dla mnie jest wspólnota Kościoła?
  • Jak często potrafię pomóc komuś, od kogo doznałem krzywdy?