loading

2021.02.04 – czwartek 4 tygodnia zwykłego

  • Jakie jest moje zaangażowanie we wspólnocie parafialnej?
  • Kiedy inni mogą na mnie liczyć?
  • W jaki sposób okazuję wdzięczność Panu Bogu za Eucharystię i tych, którzy ją sprawują?
  • Ile w mojej pracy jest indywidualizmu i narzucania innym swojego zdania, a ile współdziałania i otwarcia na innych?