loading

2021.02.22 – KATEDRY ŚWIĘTEGO PIOTRA

  • Jak odpowiedzialnie wywiązuję się z powierzonych mi zadań?
  • Czym według mnie różni się dojrzałe posłuszeństwo od koniunkturalnej służalczości?
  • Jak reaguję na krytykę wobec pasterzy Kościoła?
  • Jak dzisiaj odpowiedziałbym na pytanie Mistrza: za kogo ty Mnie uważasz?
  • Jak wyrażam wdzięczność Bogu za to, że należę do wspólnoty zbawionych?