loading

2021.03.06 – sobota 2 tygodnia Wielkiego Postu

  • W jaki sposób czynię miłosierdzie wobec bliźnich?
  • Jakie słabości, grzechy lub wydarzenia najtrudniej oddać mi Bogu?
  • Komu i za co powinienem przebaczyć?
  • Kogo powinienem poprosić o przebaczenie?
  • Na ile potrafię kochać, nie oczekując niczego w zamian?