loading

2021.03.08 – poniedziałek 3 tygodnia Wielkiego Postu

  • Za jakie trudności powinienem podziękować Panu?
  • Jakimi darami, charyzmatami zostałem obdarowany przez Boga?
  • W jaki sposób je rozwijam?
  • Jak okazuję moją wierność Bogu?
  • Kto w ostatnim czasie mnie drażni?
  • Co jest tego przyczyną?
jest